วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ความสำคัญของโครงงาน

ในการทำโครงงาน เราคำนึงถึงการทำขนมห่อหมกว่ามีประโยชน์อย่างไร ซึ่งขนมห่อหมกนั้นมีประโยชน์มากมาย ทั้งใช้บริโภคและจำหน่าย ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ยังมีรายได้เสริมจากการทำขนมห่อหมกขาย และยังได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย สามารถใช้ในเทศกาลงานบุญต่างๆได้อีกด้วย